Słowiańska po zmianach

Urząd Miasta Leszna zakończył wyznaczenie dwukierunkowego ciągu rowerowego na ul. Słowiańskiej od Al. Z. Krasińskiego w kierunku torów kolejowych.

Wprowadzanie zmian w komunikacji rowerowej na ulicy Słowiańskiej jest pierwszym zrealizowanym zadaniem zapisanym w opracowanym w tym roku dokumencie pn. „Koncepcja ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych w centrum miasta jako element procesu rewitalizacji Leszna”.

Decyzję o realizacji tak ważnej i długo oczekiwanej przez rowerzystów inwestycji podjął kilka miesięcy temu Prezydent Łukasz Borowiak, podczas konsultacji społecznych na rowerach.

Jest to najważniejsza trasa dla rowerzystów, która pozwoliła skomunikować centrum miasta z Zatorzem. W tej ciągle rozbudowującej się dzielnicy Leszna znajdują się szkoły, duże zakłady pracy, a także Skateplaza, do których wielu mieszkańców decyduje się na dojazd właśnie rowerem  – mówi Prezydent Miasta Leszna.

Podczas opracowywania projektu stałej organizacji ruchu brano pod uwagę przede wszystkim skomunikowanie dwóch dzielnic miasta. Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, z naciskiem na ruch rowerowy oraz wprowadzenie uregulowanego dwukierunkowego ruchu rowerowego.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono w życie, to wyznaczenie dwukierunkowego ciągu dla rowerów, wymalowanie pierwszych w Lesznie śluz dla rowerów, przeniesienie miejsc postojowych z północnej na południową część jezdni oraz zwężenie pasa ruchu przed skrzyżowaniem Al. Krasińskiego z ul. Słowiańską, który ma na celu uspokojenie ruchu, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przekraczających jezdnię. Inne zmiany to wprowadzenie tzw. „Tempo 30”, dzięki czemu uniknięto wrażenia „lasu znaków”, zapewnienie miejsc zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych oraz dla wyładunku towarów. Zmianie uległ także postój taxi, w którym wprowadzono rotacje na dwa pojazdy — z jednoczesnym pozostawieniem istniejącego postoju na ul. Towarowej.

Dodajmy, że w przyszłym roku planowana jest kontynuacja zmian na ulicy Słowiańskiej, czyli wymiana nawierzchni i wpustów ulicznych na krawężnikowe. Tymczasem jeszcze w październiku zostanie zamontowanych 16 stojaków, które pomieszczą przy nich 32 rowery.

Dla mnie priorytetem jest zmiana nawierzchni traktu na bardziej przyjazną dla rowerzystów. Dlatego takie zadanie inwestycyjne zapiszę w projekcie budżetu na 2018 roku – dodaje prezydent Łukasz Borowiak.

 

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower