Ścieżka na Słowiańskiej coraz bliżej

We wrześniu zostanie wprowadzony dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicy Słowiańskiej w Lesznie. Nowością będą pierwsze w mieście śluzy rowerowe.

Wyznaczenie długo oczekiwanego ciągu rowerowego przez ulicę Słowiańską stanie się faktem jeszcze w tym miesiącu. Projekt Stałej Organizacji Ruchu został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu, będącym zespołem doradczym Prezydenta Miasta Leszna oraz Komendę Miejską Policji w Lesznie, a także zarządcę drogi, którym w Lesznie jest prezydent.

Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, z naciskiem na ruch rowerowy oraz wprowadzenie uregulowanego dwukierunkowego ruchu rowerowego. Przypomnijmy, że decyzję o wdrożeniu w życie zmian w komunikacji rowerowej zdecydował Prezydent Łukasz Borowiak, w czerwcu podczas rowerowych konsultacji społecznych.

Jakie zmiany dla rowerzystów zostaną wprowadzone?

 • przy północnej krawędzi jezdni (tj. po stronie Poczty Polskiej) wprowadzenie na jezdni dwukierunkowego ciągu rowerowego o szerokości 2,0 m,
 • wprowadzenie na wlocie ul. Słowiańskiej na skrzyżowanie z ul. Przemysłową i ul. Klonowicza śluzy rowerowej,  pozwalającej rowerzystom na bezpieczną kontynuację jazdy przez skrzyżowanie,
 • wprowadzenie na wlocie ul. Słowiańskiej na skrzyżowanie z Al. Krasińskiego śluzy rowerowej, pozwalającej rowerzystom na bezpieczną kontynuację jazdy przez skrzyżowanie,
 • wprowadzenie przejazdów rowerowych przez Al. Krasińskiego, które połączą deptak z ciągiem rowerowym na ul. Słowiańskiej,
 • obniżenie krawężników do poziomu jezdni w rejonie przejazdów rowerowych,
 • zaprojektowano trzy lokalizacje z przeznaczeniem na parkingi rowerowe.
SKRZYŻOWANIE Z UL. TOWAROWĄ I TAMA KOLEJOWA
 

Jakie zmiany dla kierowców zostaną wprowadzone?

 • wprowadzenie tzw. „Tempo 30”,
 • przeniesienie miejsc postojowych na drugą stronę jezdni – z możliwością parkowania skośnego  (tj. pod kątem 45°) prawie na całej długości ulicy,
 • zwężenie pasa ruchu przed skrzyżowaniem Al. Krasińskiego z ul. Słowiańską, który ma na celu uspokojenie ruchu, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów przekraczających jezdnię.
SKRZYŻOWANIE Z UL. PRZEMYSŁOWĄ I KLONOWICZA 

 Jakie inne zmiany zostaną wprowadzone?

 • zapewnienie miejsc zastrzeżonych dla osób niepełnosprawnych,
 • zapewnienie miejsca zastrzeżonego dla wyładunku towarów,
 • wprowadzenie rotacyjnego postoju TAXI na 2 pojazdy przy skrzyżowaniu ul. Słowiańskiej z ul. Przemysłową i ul. Klonowicza -  z jednoczesnym pozostawieniem istniejącego postoju na ul. Towarowej,
 • w obrębie skrzyżowań skanalizowanie ruchu wysepkami z elementów prefabrykowanych. Wysepki mają za zadanie uporządkować zbyt dużą płaszczyznę skrzyżowania oraz umożliwiają wprowadzenie oznakowania pionowego.
SKRZYŻOWANIE Z AL. KRASIŃSKIEGO 

 

Co to jest śluza rowerowa?

 • jest to wyznaczona cześć jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczonego do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednim oznakowaniem drogowym. Śluza ma za zadanie również  zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystów w obrębie skrzyżowania. O tym, jak poruszać się po śluzie i kto ma pierwszeństwo wyjaśnimy w kolejnym artykule.

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone po dostarczeniu znaków drogowych, ich montażu, a także po usunięciu i namalowaniu nowego oznakowania na jezdni.

Dodajmy, że w przyszłym roku planowane jest w ciągu projektowanego ciągu rowerowego wymianę wpustów ulicznych na krawężnikowe oraz zmianę nawierzchni z kostki kamiennej na bardziej przyjazną rowerzystom (kostka bezfazowa, płyty uszorstniane, warstwa bitumiczna itp.), a także wyniesienie obszaru przejść i przejazdu na skrzyżowaniu Al. Krasińskiego z ul. Słowiańską.

Szczegóły projekt Stałej Organizacji Ruchu dostępny jest na stronie www.leszno.pl w zakładce "Dla mieszkańca" -> "Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji" -> "Inwestycje 2017" - LINK BEZPOŚREDNI.

 

Facebook @RoweroweLeszno

Instagram @rowerowe_leszno.pl

Twitter @RoweroweLeszno

Informacja

Informujemy, iż z dniem 15 maja 2013 roku "Portal rowerowy regionu Leszczyńskiego Rowerowe-Leszno.pl" ukazujący się w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.rowerowe-leszno.pl postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział I Cywilny, został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem RPR 3107.

Redakcja portalu

 

Pogoda na rower