Kontakt: roweroweleszno@gmail.com | Fb: www.facebook.com/RoweroweLeszno